Klasyfikacja UPVC z recyklingu

Finex Separator™ można zastosować do odzysku polimeru UPVC w procesie trójetapowym.

Recykling UPVC to proces odzyskiwania odpadów z tworzyw sztucznych pochodzących z dachów, rynien oraz ościeżnic okiennych i drzwiowych. Odpady te są rozdrabniane w celu odzysku UPVC i jego ponownego wykorzystania, przy jednoczesnym zapewnieniu oszczędnego gospodarowania zasobami naturalnymi. Kluczowe znaczenie w tym procesie ma oddzielenie gumy, silikonu i nylonu od białego UPVC. Separator wibracyjny Finex Separator™ jest wykorzystywane w recyklingu tworzyw sztucznych w trzyetapowym procesie, obejmującym separację materiałów niepożądanych oraz klasyfikację UPVC. W rezultacie otrzymywany jest czysty surowiec, nadający się do ponownego wykorzystania.

Material: Recykling UPVC

Czytaj więcej o klasyfikacyjnych separatorach i innych separatorach.

Zalecane produkty