Przesiewanie kukurydzy

900mm przesiewacz wibracyjny Russell Compact Sieve® demonstruje zatykanie sita występujące bez stosowania systemu Vibrasonics®

Film ten pokazuje, w jaki sposób przesiewacz wibracyjny Russell Compact Sieve® stanowi ostateczne rozwiązanie dla przesiewania kontrolnego takich produktów jak kukurydza. Russell Finex oferuje serię urządzeń, które mogą przesiewać i rozdzielać kukurydzę z jednoczesnym usuwaniem pyłu, zanieczyszczeń i zepsutych ziaren. Urządzenie Russell Compact Sieve® jest popularne w zakładach przetwórczych oraz jest wibracyjnym urządzeniem przesiewającym, które charakteryzuje się niezawodną konstrukcją, dużą siłą wibracji i dużą przepustowością przesiewania przy niskim poziomie hałasu. Przesiewanie kontrolne kukurydzy jest ważne dla procesu produkcji, gdyż zapewnia usunięcie z produktu końcowego wszystkich uszkodzonych ziaren i zanieczyszczeń.

Film przedstawia zastosowanie 900mm przesiewacza wibracyjny Russell Compact Sieve® do przesiewania kukurydzy, spełniającego też wymogi norm sanitarnych 3-A. Normy sanitarne 3-A gwarantują, że przesiewacz ten spełnia najnowsze wymagania norm sanitarnych i może być stosowany w przemyśle mleczarskim, mięsnym i innych branżach. Zapewnienie spełniania wymogów norm sanitarnych 3- A przez przesiewacz Russell Compact Sieve® daje wiele korzyści funkcjonalnych w porównaniu z innymi sitami klasy 3-A i pomaga klientom w przestrzeganiu surowych wymagań higienicznych obowiązujących w danej branży.

Russell Compact Sieve® posiada strukturę z prostym przepływem, a jego wysokość jest o połowę mniejsza w porównaniu z tradycyjnymi urządzeniami do przesiewania. Oznacza to, że przesiewacz ten można stosować w ograniczonej przestrzeni, oraz że liniowa konstrukcja zwiększa wydajność produkcji i zapewnia, że takie materiały, jak kukurydza, będą wydajnie przesiewane z dużą przepustowością. Wobec braku martwych punktów i zatrzymań urządzenie to jest w stanie przesiewać 70.000 kg/h (154.000 funtów/h) i zapewnia wydajne i bezpieczne przesiewanie cieczy i proszków. Przesiewacz wibracyjny Russell Compact Sieve® wykorzystuje też szybkie zaciski, umożliwiające bezproblemową wymianę wkładów sitowych i łatwiejszy demontaż, co sprzyja skróceniu czasu przestojów między seriami produkcyjnymi i czyszczeniem. Nasze obiekty badawczo-testowe umożliwiają klientom wypróbowanie urządzeń Russell Finex z użyciem swoich produktów przed podjęciem decyzji o zakupie, dając im pewność, że wybrany sprzęt będzie odpowiadać ich potrzebom.

Zalecane produkty