Zadzwoń do nas +32 (0) 15 27 59 19

Przetwarzanie ziarno do destylacji

Oddzielanie frakcji płynnych od wysłodzin powstających w procesie produkcji napojów alkoholowych, mające na celu obniżenie nakładu pracy oraz kosztów utylizacji

Stosowana w gorzelnictwie technologia procesu produkcji napojów alkoholowych (ginu, wódki, whisky itp.) wymaga przeróbki zacieru przed lub po destylacji w celu oddzielenia jak największej ilości cząstek stałych. Dotychczas ta operacja, znana jako oddzielanie i odwadnianie młóta czy też wysłodzin, była pracochłonna i kosztowna. Zainstalowanie separatora Russell Liquid Solid Separator™ na końcu linii technologicznej to opłacalne rozwiązanie problemu ciągłego odwadniania wysłodzin.

Pozostałość podestylacyjną w postaci płynnej zawiesiny pompuje się do separatora Russell Liquid Solid Separator™. Siła odśrodkowa w separatorze efektywnie oddziela frakcję ciekłą od stałej. Frakcja stała opuszczająca separator jest na tyle sucha, że można ją wykorzystać na paszę dla zwierząt, a frakcja ciekła na tyle oczyszczona, że można ją odprowadzić do kanalizacji ściekowej bez dalszego oczyszczania.

Separator Russell Liquid Solid Separator™ to uniwersalny separator odśrodkowy, który można włączyć w proces technologiczny po fermentacji, jak również po destylacji.

Jeśli byliby Państwo zainteresowani próbami waszego produktu na jednym ze specjalnych urządzeń testowych Russell Finex, prosimy skontaktować się z nami.

Skontaktuj się z nami