Zadzwoń do nas +32 (0) 15 27 59 19

Ochrona środowiska

Russell Finex i technologie dla ochrony środowiska

Od wielu lat nasze urządzenia i technologie służą do oczyszczania ścieków komunalnych i technologicznych, a ostatnio skoncentrowaliśmy się na wspieraniu firm specjalizujących się w produkcji tzw. „zielonej” energii lub udoskonalaniu obecnych technologii wytwarzania energii.

Environmental-Coll

Od lat ściśle współpracujemy z wieloma firmami, które dążą do zmniejszenia szkodliwego oddziaływania ich produkcji na środowisko naturalne, i możemy pochwalić się imponującą listą referencyjną głównych odbiorców.

Najważniejsze zastosowania

Uzdatnianie wody

W ostatnich latach przepisy ochrony środowiska zakazują odprowadzania wody, zawierającej zbyt dużo cząstek stałych, lub nakładają opłaty za jej uzdatnianie, uzależnione od zawartości cząstek stałych, BZT lub ChZT. Dlatego oczyszczanie wody w celu obniżenia tych kosztów ma swoje uzasadnienie, zwłaszcza że dodatkowo odzyskuje się wiele produktów ubocznych, w tym wodę.
Zalecane urządzenia: fitry Self-Cleaning Russell Eco Filter®, separatory ciecz-ciało stałe Liquid Solid Separator™

Ścieki pralnicze

Woda odgrywa ogromną rolę w pralnictwie, które – jak wiele innych podobnych branż – próbuje odzyskiwać lub oczyszczać wodę w taki sposób, aby działania te były nieszkodliwe dla środowiska naturalnego i korzystne z punktu widzenia rentowności.
Zalecane urządzenia: separatory Finex Separator™, separatory ciecz-ciało stałe Liquid Solid Separator™

Energetyka

Do najnowszych zastosowań, w które zaangażowała się firma Russell Finex, zalicza się produkcję paliw. Bez względu na to, czy etanol produkowany jest z kukurydzy, biodiesel z soi czy oleju rzepakowego, węglowodory z olejów przepracowanych czy z innych surowców, zawsze jednym z najważniejszych etapów procesu technologicznego jest filtracja.
Zalecane urządzenia: filtry Self-Cleaning Russell Eco Filter®, separatory ciecz-ciało stałe Liquid Solid Separator™

Aby uzyskać więcej informacji o naszej ofercie, skontaktuj się z nami.

Skontaktuj się z nami