Informacje o Russell Finex

Firma Russell Finex została założona w 1934 roku i od tego czasu stała liderem w branże filtracji i separacji. Innowacja i ścisłe relacje z klientami stoją na czele wszystkich działań Russell Finex. Niektóre z głównych kamieni milowych osiągniętych przez Russell Finex w ciągu ostatnich 80 lat przedstawione są na poniższym schemacie.
Infographic of Russell Finex's History