Russell Compact Self-Loading Sieve

Automatyczny pneumatyczny przesiewacz wibracyjny do proszków i granulatów

Russell Finex prezentuje udoskonalony Russell Compact Self-Loading Sieve™ – kompletny, samodzielny, w pełni hermetyczny układ transportu, przesiewania i odprowadzania materiału w ramach jednej prostej czynności.

W wielu firmach zachodzi konieczność mieszania proszków bądź granulatów w drodze ręcznego opróżniania worków przez operatorów. W celu rozwiązania problemu i spełnienia wymogów HACCP, Russell Finex wprowadza rozwiązanie, które może zapobiegać przedostawaniu się zanieczyszczeń do produktu końcowego. Nowy przesiewacz Russell Compact Self-Loading Sieve™ jest idealnym rozwiązaniem w przypadku tego rodzaju procesów. Urządzenie to pozwala na automatyczne i w pełni hermetyczne przesiewanie i transport proszków i granulatów na odległość do 10 metrów z mniejszym nakładem pracy operatora. Dzięki temu nie są już potrzebne dodatkowe podajniki, przenośniki ani systemy opróżniania.

Rewolucyjny system został zintegrowany z renomowanym Russell Compact Sieve®, przesiewaczem wibracyjnym znanym z wysokiej wydajności i skuteczności przesiewania kontrolnego proszków i granulatów. Urządzenie to zostało zaprojektowane w sposób umożliwiający szybki demontaż przez operatora – w przesiewaczu zastosowano minimalną liczbę części stykających się z przesiewanym produktem, a także zaciski szybkozwalniające, które nie wymagają użycia narzędzi. Russell Compact Self-Loading Sieve™ stanowi kompletne rozwiązanie – do korzyści wynikających z jego stosowania należy wyeliminowanie czynności związanych z  przesypywaniem produktu oraz ograniczenie jego strat związanych z transportem w kolejnych przenośnikach. Zabezpiecza to produkt przed uszkodzeniem, a także podnosi poziom bezpieczeństwa operatora. Ponadto obniżony zostaje koszt instalacji i obsługi dodatkowych podajników, przenośników i systemów opróżniania.

Zasada działania przesiewacza Russell Compact Self-Loading Sieve™

Najpierw przesiewacz samozaładowczy pobiera materiał za pomocą pompy elektrycznej (wyciągu) i podciśnieniowo kieruje go na sito. W jego pokrywie zabudowany jest filtr, który usuwa powietrze z materiału. W urządzeniu przewidziano także układ sterowania, który zapewnia użytkownikom trzy regulowane zestawy ustawień wstępnych, spośród których można wybrać konfigurację dopasowaną do obciążenia i wymaganej dokładności przesiewania. Układ sterowania wyłącza podciśnienie, co powoduje opróżnienie sit i przesypanie materiału do zbiornika. W tym momencie cykl jest zakończony, a przesiewacz jest gotowy do przyjęcia kolejnej partii materiału. System gwarantuje najwyższą dokładność separacji proszku, ponieważ materiał spada na sito w linii prostej, nie powodując zatorów ani opóźnień w oddawaniu produktu do następnego etapu procesu.

Russell Finex należy do największych na świecie producentów przesiewaczy wibracyjnych i oferuje wiele indywidualnych rozwiązań przeznaczonych dla firm produkcyjnych z branży farmaceutycznej, spożywczej i chemicznej. Dzięki funkcji bezpyłowego przesiewania proszków i granulatów Russell Compact Self-Loading Sieve™ idealnie sprawdza się w tych gałęziach przemysłu. Urządzenie może zostać zabudowane nad mieszalnikiem w celu przesiewania składników takich jak mąka, cukier i dodatki smakowe, a tym samym zapewnienia najwyższej jakości produktu. Dzięki hermetycznej konstrukcji jest to idealny przesiewacz wibracyjny zwłaszcza w przemyśle farmaceutycznym i chemicznym, gdzie zachodzi konieczność ochrony operatorów przed szkodliwymi pyłami i oparami.

Skontaktuj się z nami, by uzyskać dalsze informacje o tym, w jaki sposób automatyczny przesiewacz wibracyjny Russell Finex może przyczynić się do uzyskania pożądanej jakości produktu w Twoim zastosowaniu.