Przesiewacze do produktów farmaceutycznych

Wysokiej jakości rozwiązania w zakresie przesiewania produktów farmaceutycznych dostosowane do potrzeb klienta

Od ponad 50 lat prowadzimy szeroko zakrojone badania rynku, współpracujemy z największymi światowymi firmami farmaceutycznymi, jak GSK, Pfizer, Wyeth i Sanofi Aventis i dlatego wiemy, jak spełnić wysokie standardy projektowania, funkcjonalności i wydajności.

Pharma-Coll

Wszystkie urządzenia firmy Russell Finex przeznaczone dla przemysłu farmaceutycznego wytwarzane są z najwyższej jakości stali kwasoodpornej. Ponadto, nasze specjalne techniki polerowania zapewniają najwyższe standardy wykończenia, aż do udokumentowanej wartości Ra 0,1. Konstrukcja urządzeń umożliwia łatwy ich demontaż oraz łatwe i dokładne czyszczenie. Dostarczamy również obszerną dokumentację, która umożliwia przeprowadzenie szybkiej walidacji sprzętu.

Najważniejsze zastosowania

Preparaty i leki w postaci stałej
Formulation and Solid Dose

Jednym z najważniejszych zadań, jakie należy uwzględnić na etapie przygotowywania preparatu i następnie podczas wytwarzania leku w  postaci stałej formy farmaceutycznej, jest usunięcie zbyt dużych i zbyt małych cząstek produktu lub półproduktu w celu uzyskania prawidłowego rozkładu wielkości ziarna. Ma to szczególne znaczenie dla uzyskania wymaganej szybkości rozpuszczania.

Zalecane urządzenia: Russell Compact Airlock Sieve™, Russell Compact Airswept Sieve™, Finex Separator™, Finex 22™, Russell Eco Separator®

Substancji aktywne
Sieving pharmaceutical excipients

Istotne znaczenie dla uzyskania stabilnej, wysokiej jakości leku ma optymalizacja rozkładu wielkości cząstek substancji aktywnych.

Zalecane urządzenia: Finex Separator™, Finex 22™

Substancji czynnych farmakologicznie (API)
Active Pharmaceutical Ingredients

Bardzo ważnym zagadnieniem jest eliminacja zanieczyszczeń krzyżowych podczas przesiewania lub filtracji substancji czynnych API lub substancji farmaceutycznych o wysokiej toksyczności.

Zalecane urządzenia: Russell Compact Airlock Sieve™, Russell Compact Sieve®, Filtr samoczyszczący Russell Eco Filter®

 

Skontaktuj się z nami aby uzyskać więcej informacji o naszej ofercie.

"W trakcie rozwoju naszej firmy przesiewacze Russell Finex Screeners okazały się bardzo pomocne w zapewnieniu wysokiej jakości i optymalizacji naszej produkcji. Stanowiły one integralną część rozwoju naszej firmy, bowiem jako producent leków OTC stale podnosiliśmy poprzeczkę wymagań dla produkcji suplementów diety do standardów stosowanych w przemyśle farmaceutycznym."

Enzymatic Therapy
Dave Hoffman, Production Lead