Rozwiązania w zakresie przesiewania dla chemikaliów

Wysokowydajne sita i filtry dla przemysłu chemicznego

Wszystkie substancje chemiczne – w postaci proszku, granulatu, cieczy czy zawiesiny – produkowane są przy wykorzystaniu podstawowych procesów takich, jak reakcje chemiczne, mieszanie, dyspergowanie, mielenie czy rozcieranie. Po każdym z takich procesów z reguły potrzebne jest urządzenie rozdzielające, kontrolujące jakość półproduktu, lub separujące dobry półprodukt przed następną fazą produkcji.

Chemicals-Collage

 

Firma Russell Finex dostarcza urządzenia technologiczne dla wielu różnych zastosowań w przemyśle chemicznym i może pochwalić się imponującą listą referencyjną zawierającą największe firmy chemiczne świata.

Najważniejsze zastosowania

Rolnictwo
Agrochemicals

Pracownicy firmy Russell Finex mają świadomość tego, że przemysł produkcji środków chemicznych dla rolnictwa stale się rozwija i wspomaga producentów rolnych w uzyskaniu najwyższej możliwej jakości ich produktów bez szkody dla wydajności. W każdym przypadku jesteśmy w stanie zaoferować właściwe rozwiązanie w dziedzinie separacji – w zakresie produkcji herbicydów do zwalczania chwastów, grzybobójczych lub owadobójczych środków ochrony roślin lub innych środków chemicznych dla rolnictwa.

Zalecane urządzenia: Finex Separator™, Filtr samoczyszczący Russell Eco Filter®

Rozpuszczalniki
Solvents

Ze względu na rosnące znaczenie aspektów ekologicznych produkcji i przetwórstwa rozpuszczalników coraz większe znaczenie ma ograniczanie wpływu tego rodzaju produkcji na środowisko naturalne. Nasze filtry i sita przechodzą próby okresowe i badania na zgodność z wymaganiami producentów rozpuszczalników, dlatego gwarantujemy niezawodność naszych produktów i wysoką ich wydajność. Ponieważ większość rozpuszczalników to substancje łatwopalne, wszystkie urządzenia firmy Russell Finex posiadają certyfikat ATEX, dopuszczający urządzenia do eksploatacji w strefach zagrożonych wybuchem pyłów i gazów.

Zalecane urządzenia: Finex 22™ Sieve, Filtr samoczyszczący Russell Eco Filter®

Minerały
Minerals

Produkty takie, jak sól kuchenna (NaCI), talk (steatyt) i kamień wapienny (CaCO3) są niezwykle rozpowszechnione i używane w dużych ilościach. Niezwykle ważnym celem jest usuniecie z tych produktów wszelkich zanieczyszczeń bez uszczerbku dla mocy produkcyjnych. Istotne jest też, aby uzyskany produkt posiadał ściśle określony rozkład wielkości cząstek, bowiem ma on bezpośredni wpływ na jakość i właściwości użytkowe gotowego produktu.

Zalecane urządzenia: Russell Compact Sieve®, Finex Separator™

Skontaktuj się z nami aby uzyskać więcej informacji o naszej ofercie.