Rozwiązania w zakresie segregacji odpadów z recyklingu

Filtry i przesiewacze przemysłowe do zastosowań w recyklingu

Russell Finex od wielu lat dostarcza rozwiązania separacyjne dla branży recyklingu, wspierając tym samym producentów w efektywnej gospodarce ściekami. Współpracujemy ponadto z agencjami rządowymi i środowiskowymi, aby znaleźć nowe metody przetwarzania odpadów i przekształcania ich na użyteczne produkty. Oferta Russell Finex obejmuje zróżnicowane rozwiązania separacyjne, spełniające dowolne wymagania klienta – niezależnie od tego, czy proces technologiczny dotyczy odpadów żywnościowych, recyklingu szkła czy odzysku olejów odpadowych.

Poniżej przedstawiono niektóre zastosowania filtrów samoczyszczących, separatorów i przesiewaczy wibracyjnych w przemyśle recyklingu. Nasze realizacje obejmują także wiele innych typów procesów. Dlatego prosimy o kontakt, abyśmy mogli przedstawić rozwiązanie dla konkretnego zastosowania.

Najważniejsze zastosowania

Recykling olejów odpadowych
Waste Oil

Utylizacja olejów odpadowych jest kosztownym procesem ze względu na liczne obowiązujące przepisy dotyczące ich zagospodarowania. W efekcie wiele przedsiębiorstw poszukuje sposobu na przetworzenie olejów odpadowych na produkty użyteczne, takie jak RFO i biodiesel.

Zalecane urządzenia: Filtr samoczyszczący Russell Eco Filter®

Recykling tworzyw sztucznych
Plastic Recycling

Dzięki nowej technologii i bardziej wydajnym łańcuchom dostaw, recykling tworzyw sztucznych należy do rosnących gałęzi przemysłu, co znacząco przyczynia się do walki z problemami związanymi z odpadami tworzyw sztucznych i ich wpływem na środowisko.

Zalecane urządzenia: Russell Liquid Solid Separator™

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji o naszej ofercie.

"Russell Finex była jedyną firmą gotową do przekazania urządzenia testowego przed złożeniem przez nas wiążącego zamówienia. Dzięki temu mogliśmy przeprowadzić ruch próbny trwający około jednego miesiąca, co pozwoliło nam upewnić się, że rzeczywiście dokonaliśmy słusznego wyboru."
Veolia Environmental Services
Peter Hithersay, Plant Manager Sheffield