Odzyskiwanie proszku tytanu w produkcji przyrostowej

Chiński zakład produkcji przyrostowej skraca o połowę czas przetwarzania proszku w produkcji przyrostowej (AM)

Mając na względzie ciągły wzrost produkcji przyrostowej w Chinach, firma Chengdu Tianqi Industry Group koncentruje się na budowaniu renomowanych centrów druku 3D, aby zaspokoić popyt. Założona w 2018 r. grupa dążyła do optymalizacji wydajności przesiewania i bezpieczeństwa operatora, przy jednoczesnej minimalizacji strat produktu. Mając doświadczenie z wcześniejszym przesiewaniem proszku tytanu AM przy użyciu ręcznego sita, Tianqi Additive zwrócił się do Russell Finex, w celu instalacji zautomatyzowanej alternatywy.

Polecony przez doświadczonego inżyniera sprzedaży, stacja odzyskiwania proszku w produkcji przyrostowej Russell AMPro® Lite okazał się idealnym rozwiązaniem dla wymagań firmy w zakresie obróbki proszku. Maszynę Russell Finex,  wraz z dwoma innymi urządzeniami do obróbki AM, zainstalowano na etapie odbioru proszku z maszyny drukarskiej. Dzięki zwiększeniu automatyzacji przetwarzania, tzn. automatycznemu ładowaniu proszku z drukarki na sito poprzez moduł transportowy, zredukowano do minimum zaangażowanie operatora, co pozwoliło grupie skupić się na innych zadaniach. W tym samym czasie, Russell AMPro® Lite przesiewał proszek AM w znacznie wyższym tempie, co pozwoliło na szybszy transfer proszku do następnego etapu przetwarzania.Odzyskiwanie proszku tytanu

Poprzez zapewnienie bardziej spójnej wielkości cząstek poprawiła się także i jakość przetwarzanego proszku. Konstrukcja urządzenia wpłynęła również na poprawę higieny, ponieważ umożliwia ona łatwy demontaż i czyszczenie dzięki minimalnej ilości części kontaktowych sita.

Idealny do automatyzacji i usprawnienia obsługi proszku AM, Russell AMPro® Lite optymalnie powiększa produkcję przyrostową. Russell AMPro® Lite to lekka, przenośna stacja odzysku proszku zaprojektowana dla początkujących użytkowników, którzy chcą przyspieszyć proces odzysku bez uszczerbku dla bezpieczeństwa.

O Russell Finex

Przy konstrukcji i opracowaniu Russell AMPro® Lite, oraz szerokiej gamy urządzeń do produkcji przyrostowej, firma Russell Finex korzystał z wiedzy płynącej z ponad 85 lat doświadczenia w branży produkcyjnej.

Przeczytaj cały artykuł tutaj: Odzyskiwanie proszku tytanu w produkcji przyrostowej

Aby porozmawiać o tym, jak Russell Finex może poprawić produktywność Twojego zakładu, skontaktuj się z nami, i porozmawiaj z doświadczonym inżynierem sprzedaży już dziś.