Oddzielanie skrobi ziemniaczanej

Russell  Liquid Solid Separator™ oddziela skrobię od wody, umożliwiając jej ekonomiczne odseparowywanie

Usuwanie wody odpływowej może wiązać się z dużymi kosztami, dlatego wiele firm poszukuje sposobów na ich obniżenie. Jedną z metod jest usuwanie ścieków do kanalizacji komunalnej, lecz można to robić tylko wtedy, gdy poziom biochemicznego zapotrzebowania tlenu (BOD) wody mieści się w dopuszczalnych normach. Próba ta pokazuje, w jaki sposób separator cieczy i substancji stałej o nazwie Liquid Solid Separator™ usuwa galaretowatą skrobię ziemniaczaną z wody warzelnej, obniżając poziom BOD, aby można było usunąć tę wodę do kanalizacji komunalnej bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Separator ten może oddzielić cząstki o rozmiarze nawet 10 mikrometrów i zależnie od wielkości oczek może przetwarzać do 100.000 l/h. W tej próbie separator odśrodkowy cieczy i substancji stałej, wykorzystujący sita siatkowe 20 i 40 mikrometrów, przetwarzał wodę warzelną z szybkością 12 000 l/h.

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji o produkcie Liquid Solid Separator™ zapraszamy do kontaktu.